İzahname
Esas Sözleşme
Bağımsız Hukukçu Raporları
Tasarruf Sahiplerine Satış Duyurusu
Fiyat Tespit Raporu
Faaliyet Raporları
Katılım Finans İlkeleri Bilgi Formu
Kurumsal Yönetim Yapısı
Ticaret Sicili ve Fatura Bilgileri
Genel Kurul
Sürekli Bilgilendirme Formu
Özel Durum Açıklamaları
Bilgi Toplumu Hizmetleri
Veri Sahibi Başvuru Formu
İçeriden Öğrenenler Listesi